- Möjligheter till rättsligt bistånd

Bistånd till advokatarvode kan ges från staten i form av rättshjälp samt från försäkring i form av rättsskydd.

För det fall att en ansvarsförsäkring har tecknats kan denna träda i kraft och finansiera ombudsarvode i tvist. 

I bodelningar kan även tingsrätt ta beslut om att ersättningsgaranti från staten för bodelningsförrättare skall gälla.

På länkarna nedan finns mer information om dessa olika former av bistånd till arvodet samt våra allmänna villkor för advokatuppdrag.    


Rättsskydd
Rättshjälp
Ansvarsförsäkring
Ersättningsgaranti för bodelningsförrättare
Allmänna villkor för advokatuppdrag - advokatfirman Grönvall HB - 2016:1