Ersättningsgaranti för bodelningsförrättare

Om det är skäligt med hänsyn till en makes ekonomiska och personliga förhållanden samt omständigheterna i övrigt, kan domstol på ansökan av denne besluta att ersättning till bodelningsförrättare för högst fem (5) timmars arbete skall betalas av allmänna medel. Ersättning enligt ersättningsgarantin kan betalas ut, om den make som har utverkat garantin har en andel i boet som efter avdrag för täckning av skulder är värd mindre än 100.000 kronor.<< gå tillbaka