Vi är en advokatbyrå verksam inom många områden och vi kan t ex hjälpa Dig eller Ditt företag att


- granska, skriva och säga upp avtal av allahanda slag (allmän affärsjuridik),
-
driva tvister och andra ärenden i domstol och skiljenämnd,
- handlägga tvister om fel i fastighet (fastighetsjuridik),
-
handlägga entreprenadtvister (fastighetsjuridik),
-
hantera mål och ärenden i miljörättsliga frågor (miljörätt), 
- handlägga tvister om arvsrättsliga frågor,

- genomföra bodelningar och lösa andra familjerättsliga tvister om t ex boende, umgänge och underhåll (familjerätt),
-
åta oss uppdrag som boutredningsman eller bodelningsförrättare (familjerätt),
- företräda dig som leverantör i upphandlingsärenden om överprövning eller skadestånd,
- handlägga tvister med arbetsgivaren (arbetsrätt),
-
handlägga frågor om uppsägningar av arbetstagare (arbetsrätt),
-
åtaga oss uppdrag som Ditt biträde i fråga om LVU, LVM, LRV och LPT samt

- åtaga oss uppdrag som Din offentlige försvarare eller Ditt målsägandebiträde(brottmål)

 

Nedan finns information om de rättsområden Advokatfirman huvudsakligen är

verksam inom.


Allmän affärsjuridik
Arbetsrätt
Arvsrätt
Brottmål
Familjerätt
Fastighetsjuridik
Hyresjuridik
LVU/LVM/LRV/LPT
Migrationsrätt
Miljörätt
Offentlig upphandling
Personskadereglering
Skadeståndsrätt