Allmän affärsjuridik

Vid affärer i näringsverksamhet blir behovet av tydliga och fullständiga avtal än tydligare. Enligt vår erfarenhet ger bristfälliga skriftliga men framförallt muntliga avtal ofta upphov till tvister.

Bolagsrätt

För aktiebolag gäller ett omfattande regelverk som skall följas enligt lag. Överträdelser av bolagets ägare och företrädare kan innebära skadeståndsansvar samt personligt betalningsansvar i värsta fall.

 

Vid bildande av ett bolag ställs vidare rättsliga och praktiska frågor på sin spets. För att ordna så att bolaget blir ett lämpligt sätt att bedriva verksamheten på kan behövas ett aktieägaravtal som närmare anger hur samarbetet mellan aktieägarna skall tillgå.

 

Även som ägare av en minoritetspost i ett aktiebolag kan man råka illa ut och behöva rättslig hjälp. Till skydd för dessa finns nämligen skyddsregler. << gå tillbaka