Familjerätt

I samband med en skilsmässa eller upphörande av samboförhållande aktualiseras åtskilliga frågor.

 

Efter en skilsmässa uppkommer frågor om vem som skall bo kvar i den gemensamma bostaden, hur bodelning skall gå till, underhåll till barn och maka samt hur vårdnaden och umgänget gällande de gemensamma barnen skall vara.

 

Vid upphörande av samboförhållandet uppkommer i princip samma frågor som vid skilsmässa förutom att underhåll till sambo inte utgår. Bodelning avser dessutom endast gemensam bostad och bohag.

<< gå tillbaka