Arvsrätt

När någon i familjen går bort kan detta förutom den emotionella effekten även innebära stora ekonomiska effekter för de närmaste.

 

Utan testamente står till exempel sambo utan arv. Särkullbarn medför vidare inskränkningar i möjligheten att testamentera. Vi kan ge rådgivning om hur skydd kan skapas så att den efterlevande maken/sambon kan bo kvar och om hur utfallet troligen kommer bli utifrån nuvarande situation. Finns behovet kan vi vara behjälpliga med att upprätta testamente.

 

Vi kan även biträda i arvstvister inom och utom rätta. Vi förrättar bouppteckningar och kan förrätta arvskifte.

 

Verksamma inom arvsrätten är advokaterna Jan Breikss, Niclas Björmander, William Kjellberg och Bertil Lundberg.

<< gå tillbaka