Arbetsrätt

Frågor om arbetsrätt kan aktualiseras för såväl företagare som privatpersoner.

 

För en företagare kan t ex frågor uppkomma om en översyn av rådande anställningsavtal, sekretess- och konkurrensklausuler, nyanställningar, uppsägningar m m.

 

För en privatperson kan behov av biträde t ex uppstå i samband med en uppsägning alternativt avskedande från en anställning. Såsom anställd kan man även under pågående anställning vilja förvissa sig om den juridiska betydelsen av t ex en skiljeförfarandeklausul i ett anställningsavtal.

 

Vi på advokatfirman företräder regelbundet såväl företagare som privatpersoner i diverse arbetsrättsliga frågor och även i samband med uppsägningar m m.

<< gå tillbaka